Voor het maken van een afspraak kunt u elke ochtend bellen tussen 08:00 uur en 13:00 uur.

Soms heeft het bespreken van uw probleem meer tijd nodig dan gebruikelijk. Dan kunt u een dubbele afspraak maken.

Als u toch verhinderd bent, wilt u ruim van te voren dit aan ons laten weten, zodat een ander de kans krijgt om een afspraak te maken.

U hoeft zich niet melden bij de assistente als u een afspraak heeft, u kunt gewoon in de wachtkamer plaatsnemen.

Als u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, kunt u een visite aanvragen. Daarvoor kunt u bellen tussen 08:00 uur en 10:00 uur. Vervoersproblemen zijn geen reden voor een huisbezoek door de huisarts.